Werkwijze

Uw eerste afspraak

Tijdens uw eerste afspraak brengt de fysiotherapeut aan de hand van een gesprek uw klachten in kaart. Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten.  Daarna volgt een lichamelijk onderzoek waarbij wordt gelet op zaken als lenigheid, spierkracht, houding, uithoudingsvermogen en coördinatie.

Uit deze informatie stelt uw fysiotherapeut samen met u een behandelplan op. Hierdoor zijn doel en behandelmethode voor beide partijen duidelijk zijn en kan de behandeling beginnen.

Uit het oogpunt van hygiëne vragen wij u zelf een grote handdoek mee te nemen.

Vergoeding

Het basispakket ziektekostenverzekering vergoedt een deel van fysiotherapie voor chronische patiënten en kinderen tot 18 jaar. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt fysiotherapie vergoed. De mate waarin verschilt echter.

Wij raden u aan in uw polis na te kijken hoe u verzekerd bent. Als de aanvullende verzekering de kosten niet of onvoldoende dekt, dan bent u zelf verantwoordelijk voor de betalingen. Vraag advies aan uw fysiotherapeut.

Afzeggen

Afzeggen meer dan 24 uur van tevoren is geen probleem. Is de tijd korter, dan moeten wij u helaas, niet uw verzekeraar, het tarief van de voorgenomen behandeling in rekening brengen.

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling. Een ontevredenheid kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijke redenen kunnen zijn:  de inhoud van uw behandeling heeft, de manier waarop men met u omgaat of u te woord staat, de voorlichting die u krijgt of over de wachttijd.

Fys’Optima Delft vindt het belangrijk dat u tevreden bent over de behandeling en de omgang. Als u op- of aanmerkingen heeft, dan horen wij dat graag van u. Wij hopen dat wij uw onvrede kunnen wegnemen en soortgelijke problemen in de toekomst voorkomen. Bovendien is kritiek voor ons aanleiding zijn om onze zorg verder te verbeteren.

U kunt uw klacht altijd kenbaar maken aan de behandelend fysiotherapeut. Als dat niet kan of indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid uw klacht te vertellen of schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie in onze praktijk.

Mocht ook dit niet voldoende resultaat opleveren, dan kunt u zich altijd wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie waar wij bij zijn aangesloten. Een folder hierover vindt u in de wachtkamer.

Hierover meer informatie aanvragen

Vacatures

Over