Tarieven

Fys'Optima Delft heeft met alle zorgverzekeraars een overeenkomst. We denken graag met je mee wat voor jou de beste oplossing voor behandeling is. Vraag dit na bij je fysiotherapeut.

Het basispakket vergoedt fysiotherapie voor chronische patiënten vanaf de 21e behandeling. Fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar wordt maximaal 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering. In de meeste aanvullende verzekeringen wordt fysiotherapie deels of geheel vergoed. Wij raden je aan in je polis na te kijken hoe je verzekerd bent. 

Wanneer de fysiotherapie niet vergoed wordt door je zorgverzekeraar, gelden de volgende tarieven.

Tarieven niet-gecontracteerde
fysiotherapie per 01-01-2024

 Intake en onderzoek na verwijzing € 51,00
 Screening, intake en onderzoek € 52,50
 Behandeling adem- en ontspanningstherapie € 70,00
 Behandeling fysiotherapie € 38,00
 Behandeling manuele therapie € 52,50
 Behandeling oedeem fysiotherapie € 52,50
 Behandeling bekken fysiotherapie € 52,50
 Behandeling geriatrie fysiotherapie € 52,50
 Niet nagekomen afspraak  € 38,00
 Toeslag behandeling aan huis € 15,00

 

Betalingsvoorwaarden:

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht.
  3. Controle-afspraken via de webagenda dienen uiterlijk 48 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, worden in rekening gebracht.
  4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
  5. U kunt het bedrag overmaken op bankrekeningnummer NL58ABNA0516224883 ten name van Fysiotherapeuten maatschap Brahmslaan te Delft.
  6. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk/factuurnummer.
  7. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
  8. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te voldoen.
  9. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  10. Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.Hierover meer informatie aanvragen

Vacatures

Over