Dan zijn therapeuten Eugene, Jan of Amarins een goede keuze.